Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1999099999999999999999999
2999999999999999999999999
3989999669999879999999999
4999997719999989999999999
5999999719999869998999991
6989999928097999992999999
7999994929999949999999999
8999990989999949999999999
99999999999999299999999
109999999999999999999999
119999999799919999999999
129996999099869999999999
139999929791999999999999
149999999999999998969999
159999997999999999999992
169999998799999999999999
179999998299999999999999
1898999590999999949499
199899998999999999999999
209899999199999999999999
219799998199999999999999
229799999099999999999999
239687999499889099999988
2497929987999999999999
259593999699998899999994
269998998299998299999999
279999999799999999999999
289999999999979999999999
2999999999999999999999
3099999999969999999999
31999999999999


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 09.12.2019 22:00:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1047)