Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1999099999999999999999999
2999999999999999999999999
3989999669999879999999999
4999997719999989999999999
5999999719999869998999991
6989999928097999992999999
7999994929999949999999999
8999990989999949999999999
9999999999999929999999999
10999999999999999999999999
11999999979991999999999999
12999699909986999999999999
13999992979199999999999999
14999999999999999896999999
15999999799999999999999299
16999999879999999999999999
17999999829999999999999999
189899959099999994949999
19989999899999999999999999
20989999919999999999999990
21979999819999999999999999
22979999909999999999999999
23968799949988909999998899
249792998799999999999999
25959399969999889999999499
26999899829999829999999999
27999999979999999999999999
28999999999997999999999999
299999999999999999999999
309999999996999999999999
3199999999999999


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 14.01.2021 20:00:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1047)