Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
19990999999999999
29999999999999999
39899996699998799
49999977199999899
59999997199998699
69899999280979999
79999949299999499
89999909899999499
99999999999999299
109999999999999999
119999999799919999
129996999099869999
139999929791999999
149999999999999998
159999997999999999
169999998799999999
179999998299999999
1898999590999999
1998999989999999
2098999991999999
2197999981999999
2297999990999999
2396879994998890
2497929987999999
2595939996999988
2699989982999982
2799999997999999
2899999999999799
29999999999999
30999999999699
3199999999


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 18.08.2019 21:30:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1047)