Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
19983832946462736
28384712946393233
38299673661342954
49499363942292544
59880483551323437
67882575738641750
78777375737574248
89992403936463345
99967623262374233
109479654750534072
118281644646103044
129967584974447677
139991495143647053
146890574550364836
157987622581375934
169059651880695256
177549223053403843
1876515526464333
1967584916353836
2065734214674036
2169744822505833
2271644930924638
2377374447624836
2481476958313832
2584395629374520
2694635926463226
2789425064421336
2892447249943652
29745271603050
30744258402168
3184394842


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 18.08.2019 21:30:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1047)