Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1998383294646273635516179
2838471294639323398519179
3829967366134295444848887
4949936394229254437797975
5988048355132343746997380
6788257573864175051577183
7877737573757424892466889
8999240393646334583828076
99967623262374233779187
109479654750534072587498
118281644646103044547291
129967584974447677604894
139991495143647053626399
146890574550364836396690
157987622581375934565779
169059651880695256686879
177549223053403843586474
1876515526464333374879
196758491635383664537588
206573421467403653517887
216974482250583371456592
227164493092463855457584
237737444762483651487976
2481476958313832505351
258439562937452048899780
269463592646322649636291
278942506442133658845189
289244724994365247796888
2974527160305040538087
3074425840216849605675
31843948424356


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 09.12.2019 22:00:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1047)