Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1998383294646273635516179
2838471294639323398519179
3829967366134295444848887
4949936394229254437797975
5988048355132343746997380
6788257573864175051577183
7877737573757424892466889
8999240393646334583828076
9996762326237423377918795
10947965475053407258749875
11828164464610304454729179
12996758497444767760489485
13999149514364705362639993
14689057455036483639669089
15798762258137593456577979
16905965188069525668687999
17754922305340384358647496
187651552646433337487997
19675849163538366453758890
20657342146740365351788780
21697448225058337145659287
22716449309246385545758499
23773744476248365148797699
248147695831383250535189
25843956293745204889978099
26946359264632264963629197
27894250644213365884518981
28924472499436524779688882
297452716030504053808778
307442584021684960567574
3184394842435682


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 14.01.2021 20:00:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1047)